«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԻԼԻԿԻԱ»

«Կիլիկիոյ մասին ծանրակշիռ ուսումնասիրութիւններ գրուած են իրմէ առաջ եւ վերջ ալ, սակայն Բժ. Յարութիւն Տէր Ղազարեանի անունը սերտօրէն կապուած պիտի մնայ Հայկական Կիլիկիոյ հետ։ Տէր Ղազարեանի գործին առաւելութիւնը եւ կարեւորագոյն արժանիքը կարելի է նկատել այն, որ իր միջոցաւ Կիլիկիոյ պատմութիւնն ու անցեալի փառքերը դարձան ժողովրդական լայն խաւերու սեփականութիւնը, այլ խօսքով ան իր մեծ ներդրումը ունեցաւ Կիլիկեան Հայաստանի պատմութիւնը, անցեալի հարուստ ժառանգութիւնը մասնագիտական, պատմագիտական նեղ շրջանակներէ դուրս բերելու եւ մատուցելու իր բնաշխարհի ժողովուրդին» (Զաւէն Եկաւեանի յառաջաբանէն)։

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԻԼԻԿԻԱ»

$25.00Price
  • Տոքթ. Յարութիւն Տէր Ղազարեան

PRELACY STORE

138 East 39th Street

New York, NY 10016

Visit

Shop

About

Contact

Wholesale Books

Information

Social

© 2017 Armenian Apostolic Church of America