Yergir 2 Երկիր

Այս մեծածաւալ ու գեղատիպ պատկերագիրքը՝ հայերէն, անգլերէն ու ֆրանսերէն բովանդակութեամբ, կը ներկայացնէ հարիւրաւոր լուսանկարներ՝ ամբողջ պատմական Հայաստանէն ու Կիլիկիայէն, ուր ներկայացուած են հինն ու նորը, պատմութիւնն ու բնութիւնը։ «Երկիրբառը գաղափարական այն խիտ բանաձեւն է, ժամանակներու խորքէն սերած, որու միաժամանակ գաղտնի եւ հանդիսաւոր արտայայտութեամբ ծայր առաւ Հայ ազատագրական շարժումը, 19-րդ դարու երկրորդ կիսուն։ 3000 տարիներու անզուգական ընթացքի մը մէջ, այդ բառը կը հաստատէ հայութեան հոլովոյթի վերջին հիմնական անկիւնադարձը, նոր սկիզբը, որմէ ետք մէյ մըն ալ ետ-դարձ կամ շեղում չի կրնար ըլլալ, որովհետեւ ատիկա համազօր կ՚ըլլայ անէացման» (Հայդուկ Շամլեան)։

Yergir 2 Երկիր

$49.99Price
  • Հրայր Բազէ Խաչերեան

PRELACY STORE

138 East 39th Street

New York, NY 10016

Visit

Shop

About

Contact

Wholesale Books

Information

Social

© 2017 Armenian Apostolic Church of America